Persoonlijke coaching

Intake

Voordat we met elkaar aan de slag gaan krijg je altijd eerst een intakeformulier toegestuurd. Dit helpt je om je gedachten te ordenen, structuur te geven aan je verhaal en je ontwikkelbehoeften in kaart te brengen.

Onderwerpen Persoonlijke coaching

De inhoud van Persoonlijke coaching kan heel divers zijn. Denk aan onderwerpen als: 

 • Verminderde energie en lusteloosheid
 • Burn-out
 • Onzekerheid en angsten
 • Hevige emoties
 • Stress en traumaverwerking
 • (Onbewuste) verstrikkingen vanuit gezin van herkomst
 • Relatietherapie
 • Depressiviteit
 • Frustratie
 • Prikkelbaarheid, irritaties

Welke methodiek wordt gebruikt bij coaching?

De begeleiding/coaching kent geen vooropgezette structuur zowel qua techniek als qua werkvorm. Ik laat me leiden door jouw vraag en jouw behoeften.
Tijdens de coaching wordt gebruik gemaakt van methodieken en technieken als: NLP, RET, TA, oplossingsgericht werken, provocatief coachen, PMA, familieopstellingen, conflicthantering, de drama driehoek, TRE, etc.
 
Lees meer over methodieken:
PMA, NLP, Familie- en Organisatie Opstellingen, TRE.

Het 1e (intake) gesprek

Het is belangrijk dat er een klik is tussen jou en de coach. De sfeer dient prettig en veilig voor je te zijn en je moet je serieus genomen voelen. Daarom begin ik ook altijd met een kennismakingsgesprek. Daarna bepaal je zelf of je verder wilt.
Je ontvangt 50% korting op het eerste gesprek! (Dit geldt niet voor TRE!).

 • Tarieven
 • Vergoedingen
 • Facet5 persoonlijkheidsscan

Tarieven

Voor de particuliere/persoonlijke coaching worden verschillende tarieven gehanteerd.
Op het eerste gesprek ontvangt je 50% korting!

Particulier tarief / tarief persoonlijke coaching
Netto inkomen < € 1.250,- per maand: € 75,- per gesprek.
Netto inkomen tussen € 1.250,- en € 1.800,- per maand: € 100,- per gesprek
Netto inkomen > € 1.800,- per maand: € 125,- per gesprek
Relatiebemiddeling € 175,- per sessie. Een sessie duurt gemiddeld 1-1,5 uur

 • 1e (kennismakings-) gesprek 50% korting. Daarna kun je zelf bepalen of je wel/niet door wil gaan.
 • Bovengenoemde bedragen zijn vrijgesteld van btw. 

Vergoedingen

Ik ben lid van de beroepsvereniging VIV (Vereniging voor Integrale Vitaliteitskunde) en RBCZ. De begeleiding is btw-vrij. 
De volgende zorgverzekeraars hebben toegezegd VIV-/RBCZ leden te vergoeden:

 • Menzis: Menzis
 • CZ groep: CZ, CZ Direct, Delta Lloyd, Ohra.
 • Achmea groep: Zilveren Kruis, Avéro, FBTO, OZF en Agis.
 • ONVZ: waaronder ook VvAA en PNOzorg.
 • Coöperatie VGZ: VGZ, Plus Zorgverzekering van VGZ, Bewuzt, IZZ, IZA, Univé Zorg, ZEKUR, IZA Cura, UMC, Cares Gouda en United Consumers
 • De Friesland, De Goudse en Kiemer.

Veel zorgverzekeraars kennen vergoedingen toe. U kunt echter geen rechten ontlenen aan deze lijst. Bovendien hangt het af van de soort (aanvullende) verzekering die u heeft afgesloten of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Het is voor mij ondoenlijk om een overzicht te geven van alle aanvullende pakketten door de veelheid aan polisvoorwaarden en vooral collectiviteiten waar ik geen inzicht in heb.
Het is handig om vooraf te informeren of u met uw aanvullende verzekering in aanmerking komt voor een vergoeding. Vraag aan uw zorgverzekeraar welke omschrijving/gegevens hiervoor op de factuur vereist zijn.

Mogelijk heb je onderstaande gegevens nodig wanneer je informeert bij de zorgverzekeraar:
Persoonlijke AGB-code: 90034031
Praktijk AGB-code: 90(0)13018
SRBAG-code: 525046
VIV registratiecode: 1907871
RBCZ licentienummer: 505012R

VIV
Vereniging voor Integrale Vitaliteitskunde, ze zijn te vinden op www.VIVNederland.nl
“Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.
Dit is het reglement (PDF) behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben.”

 

Facet5 persoonlijkheidsscan

Om concreter te weten wat je drijfveren, valkuilen en kwaliteiten zijn kan de Facet5 persoonlijkheidsscan ingezet worden. Dit is een persoonlijk profiel van 18 pagina's.
Meer info Facet5.
 
Heb je nog een vraag over coaching? Of wil je iets voor leggen?
Neem dan contact met mij op.