Onbewust trauma echte killer. Jij hebt ze ook. Wedden?

Gevaar

Hoe ‘gevaarlijk’ is het wanneer je wél een onbewust trauma hebt maar niet weet dat je dit hebt?
Een onbewuste trauma heeft een grote impact op zowel je fysiek als geestelijke gesteldheid. Het levert spanningen en stress op. Gevolg?
Allerlei fysieke en/of geestelijke klachten. Dit is niets nieuws. Maar vaak weten we niet dat we trauma’s hebben opgelopen. Met alle gevolgen van dien.

Definitie (onbewust) Trauma

Een trauma is een lichamelijke of psychische verwonding na een schokkende gebeurtenis, waardoor blijvende psychische problemen kunnen ontstaan. (www.ensie.nl/definitie/Trauma).

Symptomen van een (onbewust) trauma

In de afbeelding hiernaast zien we welke spiergroepen allemaal aangespannen worden bij een stressvolle of traumatische ervaring. Veel stressvolle situaties en/of het langdurig herbeleven van grote emotionele gebeurtenissen betekent een enorme roofbouw op het lichaam.

Gevolg?
Veel fysieke en geestelijke klachten.

Peter Levine, benoemd in zijn boek ‘De tijger ontwaakt’ een aantal symptomen die zich openbaren ná een traumatische ervaring:
verhoogde alertheid, indringende beelden, flashbacks, nachtmerries, slecht slapen, extreem gevoelig voor licht en geluid, overdreven emoties en schrikreacties, minder flexibel, makkelijk en snel gestrest, geestelijke leegte, paniekaanvallen, huilbuien, snelle stemmingswisselingen (woede, razernij), overdreven of verminderde seksuele activiteit, geheugenverlies, vergeetachtig, onvermogen om lief te hebben, relaties op te bouwen, angst om te sterven, gek te worden of kort te leven. En meer…

Hoe komt het dat je een trauma vaak niet herinnert?

Heel eenvoudig, we beseffen vaak niet dat een gebeurtenis een traumatische ervaring is voor ons lichaam en/of geest. Peter Levine beschrijft ook dat de fysieke en emotionele symptomen van een trauma zich soms pas weken of zelfs maanden ná de gebeurtenis openbaren.

Verschillende soorten trauma’s

  • Stress: de meest milde vorm van een (geestelijk/fysiek) trauma is stress. Continue, de hele dag door wordt iedereen in meer of mindere mate blootgesteld aan stress. Het lichaam dient zich tijdelijk aan te passen normale veilige omstandigheden (‘coping’ mechanisme vluchten of vechten). Wanneer je lichaam vaak blootstaat aan stress heeft het gevolgen voor je fysieke gesteldheid. Denk aan rug- en nekklachten, hoofdpijn etc.
  • Fysiek/lichamelijk trauma: herinner je je hierdoor dus vaak niet (bijvoorbeeld van de fiets af vallen). Wanneer dit redelijk goed afloopt is het eerste wat je denkt; zijn mijn kleren nog heel en is mijn fiets niet kapot? Maar het lichaam is zich rot geschrokken. Een fysiek trauma dus.
  • Heftige trauma’s met een psychische verwonding: blokken we vaak weg omdat de emoties te overweldigend zijn.
  • ‘Jonge’ trauma’s: opgelopen als baby, peuter kunnen we ons vaak niet herinneren.
  • Vicarious trauma (plaatsvervangend trauma): zelf lopen we geen trauma op maar we worden blootgesteld aan andermans traumatische ervaringen en emoties. Onbewust heeft dit ook effect op jezelf. Let op: je brein kent geen verschil tussen fictie en werkelijkheid. Iets heftigs zien op tv kan dus dezelfde impact hebben.
  • Compassion Fatique: lastig te vertalen. Dit zijn emoties die je niet kunt of wil uiten in een heftige situatie. Je ‘slikt’ als het ware je emoties door. Je onderdrukt ze letterlijk in je lichaam. Hierdoor worden vele spiergroepen aangespannen. Wanneer dit vaak gebeurd heeft dit een grote impact op het lichaam. Het raakt zeer vermoeid. Iedereen kan hiermee te maken krijgen. Risicogroepen ‘first responders’: verpleegkundigen, artsen, politie, militairen, brandweer, etc.
  • Cultureel trauma/massaal trauma: is een schok wanneer het culturele weefsel van de samenleving of een gemeenschap wordt beinvloed door een traumatische ervaring. Denk aan natuurrampen, bomaanslagen, (burger)oorlog, genocide, etc.
  • Transgenerationeel trauma: is een trauma dat wordt doorgegeven van ouder naar kind zonder directe aanleiding van een actuele gebeurtenis. Dit ligt dicht tegen parentificatie aan (het kind dat zich identificeert met het lot van de ouder). Voorbeelden hiervan zijn: een veteraan met onverwerkte oorlogswonden waarvan dynamieken door kinderen kunnen worden overgenomen, sexueel-/alcoholmisbruik en mishandeling doorgegeven via generaties, een familielid willen volgen in de dood.

De oplossing voor stress, spanning en onbewust trauma

In heel veel gevallen is deze veel eenvoudiger dan je mogelijk denkt. De oplossing voor stress, spanning (mogelijk als gevolg van opgelopen trauma’s) heet TRE, Tension and Trauma Release Excercises. Door eenvoudige lichamelijke oefeningen kun je zelf je lichaam ontladen van spanning en stress. Dus je hebt geen dure en langdurige therapie nodig. Geen oeverloze praatsessies én… door het doen TRE heb je géén herbeleving van emoties.

Stress en trauma’s op de werkvloer?

Persoonlijk opgelopen stress en/of trauma’s zijn zakelijk niet te verbergen. Dit uit zich ook in minder functioneel gedrag. Sterker nog, hoe meer je deze wil verbloemen hoe meer fysieke/geestelijke schade dit aanbrengt. In o.a. de trainingen Beïnvloeden en effectief communiceren, Coachend en effectief leiderschap en Emotionele intelligentie besteden we hier veel aandacht aan.

Hoe kun je makkelijk (onbewust) trauma oplossen?

TRE helpt om eenvoudig, zonder woorden, de lading van het trauma uit je lichaam te krijgen.

De rest van Nederland kan zich aanmelden voor een TRE introductie workshop

Gaan we elkaar ontmoeten?